Metode og systematik

Vores metodiske tilgang ved tilsynet er anerkendende og systematisk.

Tilsynet indeholder fokuserede interviews af borgere, ledere og medarbejdere med interviewguides. Interviews af leder og medarbejdere foregår via et dialogmøde, hvor 4-5 medarbejdere deltager.

Den dialogbaserede tilgang giver os mulighed for at iagttage kommunikation, samarbejde, arbejdsglæde og ledelsesform. Tilsynet er observerende hvad angår de fysiske rammer og borgernes velbefindende.

Der sker ligeledes en gennemgang af de borgeres dokumentation, som tilsynet har interviewet. Vi giver vejledning til at få lavet gode handle- og udviklingsplaner og bistår med, at der opnås forbedringsresultater.