Hvem er vi

Vi er et veletableret konsulentfirma med mange års erfaring med at udføre tilsyn, jf. servicelovens §151.

Firmaet har ført tilsyn siden 2005. Vi hedder Mette Hjortshøj og Mari Tang Sevelsted og er sygeplejersker med mere end 26 års praksis erfaring fra henholdsvis primær og sekundær sundhedssektoren. Vi har endvidere uddannelse og erfaring med varetagelse af supervision, ledelse, sygeplejefaglig vejledning, undervisning og erfaring og uddannelse indenfor lægepraksis Dette giver os en bred baggrund for at vejlede og rådgive på et fagligt højt niveau med afsæt i praksis.

Mette Hjortshøj

Sygeplejerske 1995

Bred sygeplejefaglig baggrund gennem 25 år som akutsygeplejerske, diabetessygeplejerske, undervisningserfaring, supervisionserfaring, debriefingserfaring, konsulenterfaring og terapeutisk erfaring.

Mari Tang Sevelsted

Uddannet sygeplejeske i 1995

Bred sygeplejefaglig baggrund med bl.a. 10 års ansættelse som hjemmesygeplejerske og  senest 11 års erfaring som praksissygeplejerske. Løbende opkvalificeret gennem relevante kurser samt efteruddannelse for konsultationssygeplejersker.

Niels Møller

Lægefaglig konsulent

Niels Møller er professor i medicin ved Aarhus Universitet og overlæge ved Aarhus Universitetshospital Skejby.