Kvalitet & Borgersikkerhed

Hjortshøj & Møller Care er et uvildigt konsulentfirma, der har stor erfaring med at udføre kommunale tilsyn for kommunerne – både på plejecentre og i borgernes egne hjem

Stor erfaring

Vi har mere end 24 års sygeplejefaglig erfaring og relevante videreuddannelser, hvilket gør os i stand til at analysere og vurdere kompleksiteter i praksis

Vi kerer os

Vi kerer os om den enkelte borger og advokerer for borgernes tilfredshed og trivsel

Stærke værdier

Vi arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed – Respekt – Ansvarlighed – Tillid

Åben tilgang

Vi fører tilsyn i en anerkendende og dialogbaseret tilgang

Udviklingsproces

Vi får energi af at sparke udviklingsprocesser i gang, hvor refleksion og læring er i højsædet.

Kommunalt Tilsyn – Hvorfor vælge Hjortshøj & Møller Care?

Med et tilsyn fra Hjortshøj & Care er der garanti for følgende:

  • Tilsynet gennemføres i en anerkendende tilgang, hvor dialog vægtes højt. Vi skaber rum til refleksion og læring, hvor kontrol- og styrings-elementet får et konstruktivt afsæt.
  • Vi undersøger, om borgerne får de ydelser de har krav på, og om de er tilfredse og trives med den hjælp de modtager. Her med fokus på personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp og madservice. jf. §83
  • Og mange flere